Selecteer een pagina

Beste bezoekers,

Goed dat u de site heeft gevonden!  Voor het maken van afspraken (of vragen) ben ik het snelst bereikbaar per WhatsApp. Op vrijdagochtend is de praktijk telefonisch bereikbaar tussen 8.30u en 12.30u. 

Helaas kan de wachttijd nog wel iets langer zijn dan u gewend bent. Voor nieuwe cliënten is de wachttijd voor een eerste afspraak opgelopen tot ruim 6 weken. 

Linda

Gelieve WhatsApp of e-mail:

 

 

Klachten

U kunt terecht met velerlei klachten:

  • Nek- en rugklachten
  • Hoofdpijn of migraine klachten
  • Uitstralings pijnen of uitval van arm of been
  • RSI
  • Schouderklachten
  • Knieklachten
  • Enkel klachten, hielspoor, etc.

Leeftijd, zwangerschap en baby’s

Een zwangerschap is geen reden om u niet te behandelen: integendeel! Door de veranderingen die er gaande zijn, wordt er veel gevraagd van rug en bekken. Veel fysieke ongemakken kunnen vaak met uiterst lichte technieken behandeld worden en verlichting brengen.

Ook baby’s met een voorkeurshouding of overmatig huilen (KISS syndroom) kunnen baat hebben bij een dergelijke lichte chiropractische benadering en behandeling.

Chiropractie is voor alle leeftijden!

Tarieven

Eerste consult: € 80
Vervolgconsult: € 55
Vervolgconsult tot 12 jaar: € 45

Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek aan de chiropractor.

Bij het eerste consult dient u uw verzekeringspas of ander geldig document met BSN nummer mee te brengen.

Indien u aanvullend verzekerd bent, worden chiropractisch behandelingen van een NCA-, en SCN- aangesloten chiropractor meestal gedeeltelijk vergoed. Hoe hoog die vergoeding precies is, hangt af van uw polis. Kijk voor meer informatie over vergoedingen. 

Afspraken dienen meer dan 24uur van tevoren te worden afgemeld, anders worden er kosten berekend. 

 

Contact

Linda van Viegen, MChiro, DC
Chiropractor

Sportcentrum Bijsterbosch

Veldkampse weg 2A

8181 LN  Heerde

KvK: 71041990

Tel: 06 15 09 72 98

Spreek een bericht in, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een bericht sturen per telefoon (WhatsApp of SMS), het contactformulier invullen of per mail contact opnemen: info@chiropractievanviegen.nl

Behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een consult om de klachten in kaart te brengen, met tevens een lichamelijk onderzoek. De conclusies hiervan worden met u besproken en een mogelijke behandeling wordt voorgesteld. Aansluitend vindt de eerste behandeling plaats.

In de meeste gevallen zijn röntgen of MRI onderzoeken aanvankelijk niet nodig. De uitslagen van reeds gemaakte röntgen of ander onderzoek kunnen waar nodig en in overleg met u, worden opgevraagd. Wanneer wij dergelijk onderzoek nodig achten, zal er, in overleg met u, hierover contact worden opgenomen met uw huisarts.

Het aantal behandelingen varieert sterk, afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Acuut ontstane klachten zijn vaak sneller te behandelen dan chronische klachten. In het algemeen zijn 4 tot 6 behandelingen nodig om een therapeutisch effect te bereiken, maar soms treedt er reeds verbetering op bij twee of drie behandelingen.

De chiropractor gebruikt onder meer manipulatieve en mobiliserende druktechnieken, die in de volksmond ook wel “kraken” wordt genoemd. Deze technieken worden gebruikt om gewrichtsblokkades op te heffen. De behandelingen zijn over het algemeen niet pijnlijk, maar kunnen wel gevoelig zijn.  De behandel techniek wordt geselecteerd op basis van oorzaak en ernst van de klacht, alsmede leeftijd en persoonlijke voorkeur van het individu.

De chiropractor is een rugspecialist; bij een behandeling hoort ook advies en begeleiding tijdens de periode van pijn. Kennis geeft macht: door te begrijpen wat er aan de hand is, krijgt men meer controle over de eigen situatie. Soms krijgt u ook oefeningen als huiswerk mee. Alles gericht op een zo spoedig mogelijk herstel.

Chiropractie is gericht is op het optimaal functioneren van het individu en daarom kunnen voeding, houding en  oefeningen ter preventie aan bod komen.

Cliënt en chiropractor vormen een team die samen aan de klacht werken.

Routebeschrijving

De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping van Sportcentrum Bijsterbosch te Heerde. 

Neemt u plaats in de wachtruimte, u wordt opgehaald.

 

AVG

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving over uw privacy en de beveiliging van uw gegevens. Voor een kopie volledige beschrijving kunt u contact op nemen met de praktijk.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor hoe Chiropractie Van Viegen (hierna vermeld als CVV) om dient te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Europese wetgeving heeft CVV als verwerker van persoonsgegevens bepaalde plichten en u als eigenaar van deze gegevens bepaalde rechten.

Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van goede zorg.

De volgende persoonsgegevens dienen te worden verwerkt:

Algemene persoonsgegevens: NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, beroep, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van uw andere zorgverleners, datum en tijdstip van uw afspraken, betaalgegevens, naam van uw zorgverzekeraar, polisnummer van uw zorgverzekering, naam van uw huisarts en alle gegevens zoals door u ingevuld op het intakeformulier; en

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: BSN en gegevens omtrent uw gezondheid.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier; het inplannen van afspraken; zorgverlening; en facturatie. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor commerciële doeleinden. U kunt uw gegevens, na schriftelijk verzoek, altijd inzien of laten wijzigen.

De gegevens worden digitaal verwerkt en de computer en het verwerkingsregister (te weten Pioneer Software) zijn beide beveiligd met een wachtwoord. De behandelruimte is niet vrij toegankelijk.

Mocht er onverhoopt toch een datalek zijn, dan moet CVV daar verslaglegging van doen via het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens en krijgt u binnen 72 uur bericht.